• Header 1
 • Header 2
 • Header 3
 • Header 4
 • Header 5
 • Header 6
 • Header 7
 • Header 8

Introductie nieuwe leden

 

Inhoudsopgave

Bijlages:

Inleiding

Hierbij ontvangt u het introductieformulier en het inschrijfformulier van Rugbyclub Octopus uit Uden. Wij vragen U deze informatie goed door te lezen alvorens de formulieren te ondertekenen.

RC Octopus heeft één senioren team, en vanaf seizoen 2013/2014 een tweede senioren team één veteranen team en meerdere jeugdteams. Het eerste senioren team speelt in de landelijke competitie in de 2de klasse Zuid, het tweede senioren team speelt in de landelijke competitie in de 4de klasse Zuid, de veteranen spelen enkele wedstrijden per jaar en de jeugd spelen zowel in de landelijke competitie als in hun eigen regio.

Elke jeugdspeler komt uit in de leeftijdscategorie van zijn eigen leeftijd. Soms kan echter dispensatie worden verleend voor een andere categorie.

Deze categorieën en contributies voor 2018/2019 zijn:

CATEGORIE>

LEEFTIJD

PER MND

PER JAAR

Senioren

vanaf 18/19 jr

€ 22,61

€ 271,32

Dames

vanaf 18/19 jr

€ 10,00

€ 120,00

Colts

(17 en 18 jaar)

€ 16,08

€ 192,96

Junioren

(15 en 16 jaar)

€ 11,96

€ 143,52

Cubs

(13 en 14 jaar)

€ 8,81

€ 105,72

Mini's

(11 en 12 jaar)

€ 7,85

€ 94,20

Benjamins

(9 en 10 jaar)

€ 7,85

€ 94,20

Turven

(7 en 8 jaar)

€ 7,85

€ 94,20

Ukkies

(5 en 6 jaar)

€ 3,67

€ 44,04

Pukkies

(t/m 4 jaar)

€ 1,69

€ 20,28

Oldies

 Vanaf 35 jaar

€ 8,81

€ 105,72

Donateur

 

€ 6,29

€ 75,48

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. De contributies worden via een automatisch incasso over gemaakt op rekening nummer NL94RABO015.19.07.250 van de Rabobank te Uden. De penningmeester zorgt voor het innen van de contributie. Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail bij de clubsecretaris (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) te geschieden.

Het lidmaatschap gaat in na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier. Vanaf 1 juli 2013 kan dit alleen digitaal via de website. Via dit formulier wordt tevens een machtiging afgegeven aan de penningmeester van de club om maandelijks het contributiegeld te innen. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het lopende seizoen en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Bij de inschrijving van jeugdleden dient het inschrijfformulier door een ouder of een bevoegde voogd/verzorger te worden ondertekend. De ouders en verzorgers van onze jeugdspelers krijgen een Ouder boekje met overige nuttige informatie. Deze staat ook op onze website [www.octopusrugby.nl].

Rechten en plichten van de leden

Alle leden (behalve de ereleden) van Rugbyclub Octopus zijn verplicht tot het betalen van de contributie. Indien een lid zich afmeld voordat het competitie jaar is verstreken (van 1 augustus tot 31 juli) zal de contributie tot en met 31 juli worden doorberekend. Als teamlid zorg je ervoor dat je samen met je teamleden zorgdraagt voor een goede uitvoering van de teamtaken zoals aanwezig zijn bij trainingen, wedstrijden en toernooien. Ieder lid heeft de plicht tot naleving van de huishoudelijk reglementen van de vereniging, evenals van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen. Dit reglement is te  verkrijgen van een bestuurslid op de vereniging.

Inschrijving RC Octopus en de Nederlandse Rugby Bond (NRB)

Om lid te worden van RC Octopus moet een tweetal formulieren ingevuld worden. Formulier 1 is het inschrijfformulier, formulier 2 is het intakeformulier; beide moeten zo compleet mogelijk ingevuld worden. Voor senior-leden moet bij inlevering een pasfoto ingeleverd worden.

Huisregels

 1.  Kleedkamer worden via de achterdeuren betreden en verlaten en niet via de keuken.
  2.    Schoenen worden buiten uitklopt; niet tegen muren of op het terrein voor het clubhuis
  3.    In het clubhuis is het dragen van noppenschoenen verboden.
  4.    Bar- en keukenconsumpties slechts met munten.
  5.    Doucheruimten en kleedkamers worden schoon achtergelaten (ook die van de tegenstander worden schoongemaakt).
  6.    Het clubhuis wordt na gebruik altijd schoon achtergelaten
  7.    Na een wedstrijd of een training dienen gebruikte materialen direct te worden opgeborgen in de materialenhok.
  8.    Bij verhindering op trainingen en/of wedstrijden jezelf afmelden via de voicemail van clubhuis tel. 0413-251713
  9.    Van iedereen wordt correct gedrag en taalgebruik op en langs de velden verwacht
  10.    Wees zuinig op de spullen van anderen en de club (ook bij uitwedstrijden).
  11.    Het bestuur is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade en kosten van haar leden of derden veroorzaakt door het beoefenen van de rugbysport en andere daaraan verwante activiteiten.
  12.    Het bestuur is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van haar leden of derden.
  13.    Alle leden van de RC Octopus worden geacht het huishoudelijk reglement en deze huisregels te kennen.
  14.    In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur of individuele bestuursleden.
  15.    In gevallen van wangedrag kunnen leden worden geschorst.
  16.    Vanaf 1 juli 2008 is het wettelijk verboden in het clubhuis te roken. De vereniging en/of de stichting Clubhuis zal bij een eventuele boete de overtreder voor de gehele boete aansprakelijk stellen.

Fatsoensnormen

Wat je gebruikt hebt, ruim je op.
Wat je nuttigt, betaal je.
Wat je vies maakt, maak je schoon.
Wat je mee naar buiten neemt, breng je terug.

Je laat geen rotzooi achter.
Je geeft het goede voorbeeld.
Je spreekt anderen aan op hun (wan)gedrag. Je denkt aan veiligheid en die van anderen.

Wees een gastheer/vrouw voor de gasten. Wees een voorbeeld voor de anderen.
Wees zuinig op de materialen.
Wees bereid mee te werken.

Door na te denken en mee te werken kun je veel werk uit handen nemen van anderen en het clubgevoel stimuleren. De club is er voor jou en jij bent er voor de club. Zonder club geen spelers, maar zonder vrijwilligers geen club!

Rc Octopus onderschrijft de normen en waarden zoals die door de Nederlandse Rugby Bond zijn uitgevaardigd. Deze zijn te vinden op onze site of op de site van de NRB.

Rugby Tenue

Shirt:    Blauw
Broek:    Wit
Kousen:    Blauw

De tenues worden door de club verstrekt, u kunt deze verkrijgen via de trainer
d.m.v. een ondertekende automatische incasso à € 40,00 (Dit zijn de kosten van de broek en sokken).Broek en sokken ook los verkrijgbaar.broek  € 27,50 , sokken € 15,00 .
De shirts blijven eigendom van de club.

Inschrijvingformulier en Intakeformulier Rugbyclub Octopus

Te downloaden via deze link of je kunt ook dit formulier invullen.

Reiskostenregelement

Het regelement ten behoeve van de reiskosten kunnen hier gedownload worden.